Home

Op zaterdag 26 maart hield de Kunstkring Steenwijkerland (KKS) haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze werd gehouden in Eetcafé de Steen in Willemsoord. Dit was de zevende ALV van de Kunstkring. Zowel locatie, als het tijdstip (voor het eerst op een zaterdagochtend) vielen in de smaak.

De voorzitter, Wout van Doornik kon 21 (van de 27) leden welkom heten. Hij liet daarbij weten verheugd te zijn dat we elkaar voor het eerst na twee jaar eindelijk weer kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen over datgene wat ons bindt: KUNST.

Op de agenda de gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag 2021, financieel jaarverslag 2021 verslag kascontrolecommissie, de begroting en hoogte contributie. Deze onderwerpen werden vlot afgehandeld.
Wat langer werd stil gestaan bij de Atelierroute Weerribben-Wieden van 2021. Gezien het succes van de route van vorig jaar en het belang om als KKS naar buiten te treden is besloten om in principe op dezelfde wijze door te gaan en ook in 2022 weer de atelierroute te organiseren.

Er is binnen de KKS inmiddels gestart met een soort mini-atelierroute. Elk eerste weekend van de maand stellen 2 leden van de KKS hun atelier open voor de overige leden. Op die manier hopen we meer kennis te nemen van elkaars werkzaamheden en kunstwerken. Na een jaar zal deze activiteit worden gevaluteerd.

Dit jaar zullen leden van de KKS ook weer deelnemen aan de expositie tijdens de Vestingfeesten en Kopje Cultuur in de Doopsgezinde of Vermaningkerk in de Onnastraat. Die deelname aan de expositie van vorig jaar viel zeer in de smaak en is om die reden voor herhaling vatbaar.

Voor de periode van 7 september t/m 26 november 2023 is een uitnodiging ontvangen om als Kunstkring te exposeren in Museum Nagele. Weer een mooie gelegenheid om ons aan een breed publiek te tonen.

Na afloop van het officiële gedeelte was er een heerlijke lunch, konden we bilateraal met elkaar van gedachten wisselen en werd er tenslotte een groepsfoto gemaakt.