Privacy Verklaring

PRIVCACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kunstkring Steenwijkerland (hierna KKS) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van KKS een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan KKS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KKS, Burg. Kuiperslaan 95, 8375 BK Oldemarkt, 0561-451933, KvK nummer 63042150.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via harmvisserman@gmail.com of 0561-451933.

 1. Welke gegevens verwerkt KKS en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie
  zoals bv social media accounts
  2.2 Kunstkring Steenwijkerland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten;
  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
  2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KKS en je te informeren over de ontwikkelingen van KKS.

E-mail berichtgeving (opt-out):

KKS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar eventuele e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KKS. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar de functionaris ledenbeheer.

 1. Bewaartermijnen

KKS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KKS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KKS geen gebruik van diensten van derden, zoals een zogenaamde verwerker.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de ledenadministratie van KKS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KKS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris ledenbeher.

5.3   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris ledenbeheer: harmvisserman@gmail.com.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.