Marijke Traast-Bos

Oppen Swolle 32
8325 PH Vollenhove
0527-246602
emelatelier@gmail.com
www.traast.nl/emel

In 1970 heb ik me in de Kop van Overijssel gevestigd. Het prachtige gebied bood mogelijkheden genoeg om mijn kunstenaarshart te beroeren. Vele tekeningen zijn hierdoor ontstaan. In de loop van de tijd was het mogelijk om ons huis her in te richten. Nu beschik ik over een eigen atelier en expositieruimte.

Naast tekenen heb ik vele jaren wandkleden geweven en dit ook onderwezen aan diverse creatieve centra in de omgeving. Voor de eigen ontwerpen spon en verfde ik de garens zelf. De planten voor het verfproces groeiden in onze tuin of mijn directe omgeving. Het groeiproces van deze planten bood weer inspiratie voor mijn tekeningen en zo ontstond een hechte verstrengeling van activiteiten.

Daar het weven van een wandkleed heel veel tijd vergt en tekenen niet altijd voldoende kleur kon geven heb ik de schilderstechniek opgepakt als aanvulling. Een periode werkte ik in deze drie disciplines evenveel. Daar ik mezelf wilde blijven uitdagen en niet wilde verzanden in werk waarvan ik de uitkomst op voorhand al kende, heb ik het keramisch werken weer opgepakt en later aangevuld met glas en het smelten ervan. Steeds zal mijn invalshoek verschuiven van figuratief naar abstract en omgekeerd afhankelijk van wat dat moment van me vraagt.

Wilt u graag kennismaken met mijn werk dan kunt u mijn website bezoeken of een afspraak maken voor atelierbezoek.

Opleiding;
AKI Enschede binnenhuisarchitectuur.
Opleiding weefdocent Veenendaal
Hogeschool Windesheim Zwolle geschiedenis
HKU Utrecht 1ste graads tekenen/kunstgeschiedenis